GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Search Suggestions: Make sure your keyword(s) are spelled correctly Try another keyword(s) Try more general keyword(s)

Discovery Spect CT på Rikshospitalet

Med ny Spect CT har stråledosene gått ned og bildekvaliteten opp.


Det har skjedd mye siden fysiker Arne Skretting gjennomførte de første SPECT- forsøk på Radiumhospitalet på midten av 80-tallet. CT bilder ble hentet inn på egen hånd og Skretting utarbeidet algoritmene som ble lagt til grunn for beregningene. Disse ble startet om kvelden og bildene var ferdige dagen etter. Med dagens Discovery 670 Pro SPECT CT system kan de fleste undersøkelsene gjøres på ca 15 minutter. Systemet har i tillegg en diagnostisk CT integrert

Nuklærmedisinsk avdeling har et bredt spekter av undersøkelser og terapier som omfatter de fleste av kroppens organer, og mange forskjellige sykdommer. Kreftsykdommer utgjør en stor sykdomsgruppe, og de fleste nukleærmedisinske terapier dreier seg om kreft. Et godt SPECT/CT kamera er blitt en nødvendighet ikke bare i den diagnostiske virksomheten, men også ved terapier.  Ved terapi er det viktig at normalt vev ikke gis for store doser, samtidig som det må gis tilstrekkelig dose til å destruere tumorvevet.  Denne balansegangen er vanskelig, og krever at man før terapien utfører en Dosimetri hvor SPECT/CT er et viktig hjelpemiddel. “Stråledosen optimaliseres og bildekvaliteten går opp”, forteller overlege Fjeld og nestleder for drift Aud Emblemsvåg Melbøe.

Med individtilpasset dose går man bort fra standard dose til pasientene og beregner i stedet tilstrekkelig dose  for ønsket behandlingseffekt.
Pasientene har ulikt tumorvev, og målet er at strålesensitivt normalt vev ikke får for mye dose. Samtidig må tumorvevet få tilstrekkelig dose.

Som landsdekkende spesialsykehus er det blant annet de spesielle krefttilfellene som blir behandlet her, eksempelvis sjeldne former for kreft hos barn.

Avdelingen må hele tiden utvikle sine metoder og ta hensyn til nye kliniske studier i nært samarbeid med faggruppene. Blant annet arbeider fysikerne tett med avdelingen for å utvikle nye tilbud til pasientene.

Det jobbes kontinuerlig med optimalisering av protokoller og undersøkelser, og avdelingen ser fram til å fortsette dette arbeidet med Discovery SPECT CT 670 Pro

Fysisk installasjon av en SPECT-CT er et omfattende prosjekt. Aud Emblemsvåg Melbøe gir ros til alle parter i denne prosessen. «Det har vært en fleksibel og konstruktiv holdning til nødvendige endringer underveis» forteller Aud. Planlegging og byggteknisk samarbeid rundt prosjektet har bestått fra OUS blant annet av: Terje Dybvik, Kjell Ove Tangen, Morten Møller og Arne Karlsen samt representanter for de ansatte på avdelingen. Serviceingeniør Sjur Kvernberg, installasjonsspesialist Lars Langvannsbråten og produktspesialist Ola Sørli har vært sentrale fra GE Healthcare.  På applikasjonssiden har Bjørg Rykke og Dan Anderson fra GE bidratt. Nylig ble også Eirik Bergerud ansatt som applikasjonsspesialist.

Nukleærmedisinsk avdeling er fusjonert i OUS, og fordelt på Rikshospitalet, Ullevål og Radiumhospitalet . Det er til sammen ca 65 ansatte.

På Rikshospitalet arbeider ca 25 ansatte og avdelingen utfører ca 4000 undersøkelser årlig.

Utstyr på avdelingen lokalt:

SPECT CT Discovery

SPECT CT med Hawkeye

1 dedikert 2-hodet hjertekamera

1-hodet gammakamera MPR

1 mobilt kamera

1 PET/CT skanner

 

Mer om produktet på GEs hjemmesider ved å klikke her.

Kontaktdata hos GE Healthcare:

Anders Gunby
Tlf +23 18 50 50
anders.gunby@ge.com