GE Healthcare

GE Healthcare

Menu
Close

Sorry, your search for: did not find any results

Search Suggestions: Make sure your keyword(s) are spelled correctly Try another keyword(s) Try more general keyword(s)

Oslo-ImTECH: Nytt senter med store ambisjoner

Oslo-ImTECH, Oslo Imaging Technology Research and Innovation Center, har klare ambisjoner om å utvikle fremtidens løsninger for avansert bildediagnostikk og bildebehandling.
– Dette er stort for alle oss som jobber på dette feltet, sier Anne Catrine Trægde Martinsen, som leder det nye senteret.

Vi i GE Healthcare Norge AS er stolte samarbeidspartnere med Oslo Universitetssykehus

(Foto: Michelle Hansen)


Helseteknologi og pasientbehandling er i rask utvikling, og i sykehus har det tradisjonelt vært lang avstand mellom klinikk og industri.

– Jeg er sikker på at vi i sammen kan utvikle bildediagnostikk og bildebehandling videre, sier Anne Catrine Trægde Martinsen. 

–  I Oslo-ImTECH skal vi lære av hverandre og utvikle fremtidsrettede løsninger. Vi skal prøve ut og evaluere nye løsninger og gi tilbakemelding til alle involverte. Løsningene vi går for skal være trygge for pasienten, presiserer hun. 

Martinsen ser også for seg at Oslo-ImTECH skal bidra til å utdanne fremtidens teknologieksperter og akademikere innenfor bildediagnostikk. 

Samarbeid gir store muligheter

Senterlederen fremhever spesielt samarbeidsavtalen som allerede er på plass med GE Healthcare, en av verdens fremste leverandører av avansert avbildningsutstyr, som for eksempel MR og CT maskiner. Samarbeid er også etablert mellom Oslo universitetssykehus, UiO og NTNU. 

– I tillegg vi har vi knyttet til oss norske selskaper som Nordic Neurolab og Oslo Cancer Cluster, samt internasjonale bedrifter som Phantom Laboratory, RTI Group og Image Owl. Alle disse utvikler produkter som vi jobber med, forteller hun. 

Gjennom Oslo-ImTECH vil mange miljøer ha tilgang til nyutviklet avansert avbildningsutstyr og tverrfaglige ekspertteam som kan bistå med teknologi, kompetanse i innovasjonsprosjekter og kliniske studier. 

Samarbeidspartnere i norsk industri får anledning til å teste og utvikle nye løsninger i et internasjonalt miljø, et miljø med studenter, stipendiater og forskere fra nasjonale og internasjonale akademiske institusjoner og internasjonale aktører i industrien. 

GE Healthcare planlegger å bruke Oslo-ImTECH som sin europeiske testsite der nye software- og hardwareløsninger vil bli testet og evaluert før de tilbys for salg på det europeiske markedet.

Åpnet i mars – er i gang

– Vi er allerede i gang med å prøve ut og evaluere nye teknologiske løsninger i CT-maskiner. Både teknologer og klinikere planlegger nye forskningsprosjekter. 

Vi har nylig tatt i bruk Spectral Imaging, en teknikk som gjør det mulig å få frem strukturer på en bedre måte enn før1. Eller rettere sagt: Det er enklere å skille strukturene fra hverandre, for eksempel i identifiseringen av metastaser i kreftdiagnostikk2.  

Innenfor muskel- og skjelettområdet prøver vi ut dynamiske opptak. Det betyr at vi beveger leddet under opptak, før og etter operasjon. Det er viktig for å se til at for eksempel en protese, sitter som den skal og blir god å bruke for pasienten, forteller Martinsen. 

– Vi er i gang!

Olso-ImTECH - Anne Catrine Trægde Martinsen

– For å lykkes med innovasjon og forskning innen avansert bildediagnostikk og bildebehandling er det viktig at helsepersonell og helseeksperter samarbeider tett med aktørene som utvikler teknologien, sier Anne Catrine Trægde Martinsen. 

Martinsen leder det nye senteret ImTECH, er initiativtaker og leder også avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo Universitetssykehus. 

(Foto: Michelle Hansen)1 & 2) Anne Catrine Trægde Martinsen, leder av senteret ImTECH og leder av avdeling for diagnostisk fysikk ved Oslo Universitetssykehus, Mai 2018