GE Healthcare bestar av tre selskaper i Norge

GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS

I store deler av Norge er våre medisintekniske systemer og løsninger i bruk blant annet for diagnostikk, behandling, overvåking og lagring av informasjon.

Postboks 4574 Nydalen
Vitaminveien 1 0485 Oslo

Tlf 23 18 50 50  - ehandel@ge.com
Organisasjonsnummer GE Healthcare Norge AS:
NO 926293621 MVA
Organisasjonsnummer GE Vingmed Ultrasound AS:
NO938 937 583 MVA

Servicesenter:
norway.sc@ge.com Tlf 800 62 043

Spørsmål om faktura – klikk her

Akademiet I Stockholm: academy.swe@ge.com

GE Healthcare AS i Oslo

Markedsfører kontrastmiddel for røntgen, MR, ultralyd og radiofarmaka som gjør forutsigbarhet og diagnose av sykdommer på et tidlig stadium mulig.

Nycoveien 1 , Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo

Tlf 23 18 50 50
Organisasjonsnummer: NO 914 829 674 MVA

GEHealthcareAS@ge.com

Spørsmål om faktura – klikk her

GE Healthcare AS i Lindesnes

I Norge har GE Healthcare også produksjonsvirksomheter. GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker produserer grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg.

GE Healthcare Lindesnes Fabrikker
Lindesnesveien 208, 4521 Lindesnes

Tlf 38 25 81 00
Organisasjonsnummer NO 914 829 674 MVA

GEHealthcareAS@ge.com

Informasjon til allmenheten om sikkerhetstiltak ved Lindesnes Fabrikker

Kontaktskjema