GE Healthcare bestar av tre selskaper i Norge

GE Healthcare Norge AS og GE Vingmed Ultrasound AS

I store deler av Norge er våre medisintekniske systemer og løsninger i bruk blant annet for diagnostikk, behandling, overvåking og lagring av informasjon.

Postboks 4574 Nydalen
Vitaminveien 1 0485 Oslo

Tlf 23 18 50 00  - ehandel@ge.com
Organisasjonsnummer GE Healthcare Norge AS:
NO 926293621 MVA
Organisasjonsnummer GE Vingmed Ultrasound AS:
NO938 937 583 MVA

Servicesenter:
norway.sc@ge.com Tlf 800 62 043

Akademiet I Stockholm: academy.swe@ge.com

GE Healthcare AS i Oslo

Markedsfører kontrastmiddel for røntgen, MR, ultralyd og radiofarmaka som gjør forutsigbarhet og diagnose av sykdommer på et tidlig stadium mulig.

Nycoveien 1 , Postboks 4220 Nydalen, 0401 Oslo

Tlf 23 18 50 50
Organisasjonsnummer: NO 914 829 674 MVAGE Healthcare AS i Lindesnes

I Norge har GE Healthcare også produksjonsvirksomheter. GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker produserer grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg.

GE Healthcare Lindesnes Fabrikker
Lindesnesveien 208, 4521 Lindesnes

Tlf 38 25 81 00
Organisasjonsnummer NO 914 829 674 MVA

Informasjon til allmenheten om sikkerhetstiltak ved Lindesnes Fabrikker

Kontaktskjema